Vítejte na domovské stránce pracovní skupiny pro domácí parenterální výživy SKVIMP!

V současné době probíhá aktualizace obsahu webových stránek. Prosíme o Vaši spolupráci v zasílání údajů o stavu center DPV v České republice do 15. 1. 2016 dle instrukcí v e-mailu odeslaném na vaše pracoviště.

Databáze stránek je nadále v provozu, ale neobsahuje všechny recentní údaje. Během měsíce ledna 2016 budou vloženy obsahy setkání z let 2012 – 2015, počátkem února 2016 pak připomínkovaná revize péče o vstupy pro DPV.

Zásadní změny webu bychom rádi dokončili před dalším setkáním PS DPV v rámci kongresu SKVIMP v Hradci Králové ve dnech 17. – 19. 3. 2016.

Případné návrhy týkající se grafické nebo obsahové úpravy našich stránek posílejte laskavě na e-mailovou adresu: msenkyrik@fnbrno.cz.

Připomínáme také prosbu o včasné zadání dat pacientů za rok 2015 do registru DPV podle instrukcí, které vám byly již dříve zaslány dr. Gojdou (v případě nejasností kontakt na adrese: jan.gojda@lf3.cuni.cz).

Děkujeme!